privacy - Fitnesshoelahoep.com: hèt adres voor je hoelahoep

privacy

Gegevens worden enkel geregistreerd zo zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de bestellingen en de communicatie met de koper. Wij gaan strikt vertrouwelijk met deze gegevens om en zullen gegevens nooit beschikbaar stellen of doorverkopen aan derden.